Malmö Kvartettsångsällskap
Malmö KvartettSångSällskap
© MKSS/JS

Malmö Kvartettsångsällskap MKSS

som bildades 1908 .. är en traditionell manskör och ideell förening, som har till ändamål och aktivt verka för att: - utöva manskörsång från skilda tidsepoker - sprida intresse och kännedom om den konstart manskörsången utgör - all religiös och politisk propaganda skall vara förbjuden inom MKSS. Medlemskapet är öppet för alla som betalar medlems- avgift och accepterar stadgarna. Aktivt inträde beviljas mansperson med "god sångröst och gott gehör" och som visar stort intresse för sång och deltager i den kamratliga gemenskapen. Antagen sångare förväntas deltaga flitigt i sångrepetitionerna, som hålls varje vecka samt även i de årligen återkommande sångkonserterna. Övriga såväl män som kvinnor är välkomna att ansluta
sig som passiva eller stödjande medlemmar. Kören repeterar normalt varje torsdagkväll mellan 18:30 - 20:30, dock inte dag före helgdag eller helgdag. Repetitionslokal: Skogshill, Marietorps allé 28G. MKSS sjunger årligen till Valborg och första maj - både offentligt och till enskilda föreningar m fl - samt framför även julkonserter i december - numera i Limhamns kyrka. Kören är medlem i Skånska Sångarförbundet där Skånes manskörer är organiserade samt deltager kontinuerligt i deras arrangemang årligen. Ett flertal medlemmar i vår kör har eller har haft förtroendeuppdrag i detta förbund. Större delen av sångarna utgör dessutom kören i Ordenssällskapets W:6 Malmöloge (klicka).
MKSS på 40-talet (klicka)

Styrelse

Alf Andesson; ordförande Bengt Zandihn; kassör Rikard Sörensson; sekreterare Lennart Nord; ledamot Tommy Roth; vice kassör, ledamot Leif Kruse; vice sekreterare, ledamot Alf Christensson; hedersordf adjungerad vice ordf
UPP klicka
Jan Ek; dirigent