Malmö Kvartettsångsällskap
Malmö KvartettSångSällskap
© MKSS/JS
UPP klicka

Historik

MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP har genom åren uppträtt under olika namn. År 1908 bildades "Järnvägsmannakören Svea", men redan 1910 ändrades namnet till "Sångkören Svea", eftersom det visat sig vara svårt att rekrytera enbart järnvägsmän till kören och att Järnvägsmannaförbundet inte fortsättningsvis skulle ge något understöd till kören. Nästa namnbyte skedde 1924, då kören rekonstruerades och föryngrades och antog namnet "Malmö Nya Kvartettsångsällskap". Detta år påbörjades den tradition, som än idag består, nämligen att på Valborgsmässoafton sjunga in Våren vid Margaretapaviljongen i Pildammsparken samt att Första Maj inleda vårsjungandet på morgonen vid Värnhems Sjukhus. Det sistnämnda förekommer inte mer eftersom sjukhuset byggts om till dels studenthem och dels äldreboende. Vid 50-årsjubileet 1958 ansågs kören så pass etablerad att man kunde ta bort "Nya", och namnet MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP fastställdes. Kören har genom åren haft förmånen att samarbeta med många framstående dirigenter i Malmös musikvärld. Dessa har varit Herman Åkerberg, N G. Zettergren, Kåge Dominique och Sven-Hugo Ström, samt på senare år Lars-Åke Sjöstedt, Per-Henrik Johansson, Daniel Hansson och Thomas Tegler och Sasa Krstic 2003-2015, Violeta Todorova 2015-2015, vilka på olika sätt satt sin prägel på kören och dess verksamhet. Genom gamla tidningsurklipp från 40-talet kan vi läsa att kören under Zettergrens tid var flitigt utnyttjad av Sveriges Radio för bland annat lunchkonserter. Många av våra medlemmar idag kommer speciellt ihåg de 23 åren under Sven-Hugo Ströms ledning fram till 1991. Under hans ledning spelade kören in en LP-skiva 1973 med Negro Spirituals. En del minns ännu när Sven-Hugo väckte frågan 1979, att kören skulle företa en konsertresa till USA och Canada. Efter lång planering och mycket förberedelse kom vi iväg 1981. Många fina minnen finns kvar från denna resa. 1987 reste vi till dåvarande öststaterna Östtyskland, Tjeckoslovakien och Ungern och i december 1990 deltog kören, tillsammans med flertalet körer från olika håll i Europa, i "Advent Singen" i Wien. 1995 gick färden till vindistrikten i Alsace i Frankrike med ett besök hos greve Lennart Bernadotte på Mainau. 1998 firade kören sitt 90-årsjubileum med en bejublad konsert i Landstingssalen på Malmö Rådhus vid Stortorget, med efterföljande festbankett i Frimurarehuset. Sångarresa gjordes år 2000 till Polen, med besök i Warszawa och Krakow, som då var Europas kulturhuvudstad. Vi hann också med ett besök på Skandinaviska Ambassaden i Berlin på hemvägen. Vid körens 100 årsjubileum 2008 genomfördes en bejublad konsert i Spegelsalen på Malmö Rådhus med Marianne Mörk som solist och konferenciär. Efter konserten blev det en festbankett på Frimurarhuset. Samma år företogs nästa sångarresa till staden NIS i Serbien med Alf Christensson som reseledare och Sasa Krstic som dirigent. Kören deltog vid den 14:e Internationella sångfestivalen med stor framgång. Kören erhöll två priser, publikens pris och stadens hederspris för bästa framträdande. Detta var hittills den största utmärkelsen i körens historia. Efter en veckas vistelse i Nis fick kören koppla av på en fantastisk SPA-anläggning under ytterligare en vecka. 2009 fick kören i uppdrag av Baluba Event att medverka med sång i samband med invigningen av en fotoutställning på hotell Admiral i Köpenhamn i närvaro av Kronprinsessan Victoria och Tony Blair samt Gro Harlem Brundtland. 2010 genomfördes åter igen en bejublad Caprice i Malmö Rådhus med Marianne Mörck som solist och konferenciär. Även denna gång avslutades det med middag på Frimurarlokalen. 2011 blev det en ny sångkonsert i Europaporten i samarrangemang med Skånepolisens kör och Geijerskolans barnkör allt under Sasa Krstics dirigentskap. Mottot var "Från visa till musikal " med Marianne Mörck som solist. 2014 genomfördes en konsert i Kävlinge kyrka tillsammans med Morendo brassband. 2015 beslöt Sasa Krstic att lämna MKSS manskör efter 12 år som körledare. Ny körledare blev Violeta Todorova, som dessutom var körledare för Harmonikören i Ystad. Gästspelet varade endast under ett år. Hösten 2015 erhöll vi besked från Malmö fritidsförvaltning att vår s.k. repetitionslokal på Gyllebogården skulle användas till annan verksamhet. Efter mycket jagande erbjöds vi ny repetitionslokal på Skogshills äldreboende. Våren 2016 tillträdde Sten Irenberger den nya befattningen. Vid årsmötet 2016 hade Alf Christensson avsagt sig omval som ordförande varvid Alf Andersson blev vald som hans efterträdare. Under åren som Alf Christensson var körens ordförande, 2009-2016, genomfördes varje år en resa “Uti det blå”, som blev mycket uppskattad av körmedlemmarna, deras respektive samt med möjlighet för stödjande och passiva medlemmar att på egen bekostnad följa med.
Vid årsmötet 2017 beslöts att utnämna Alf Christensson som hedersordförande - den andre i ordningen i körens historia. 2017-05-07 genomfördes en konsert i Lomma kyrka tillsammans med Poliskören. 2017-08-26 Uti det blå Frostavallen - Bjärnums hembygsmuseum - Hovdala slott - Fulltofta storkhäng - midddag på Adolfssons fisk i Fulltofta. 2017-12-06 I samband med Finlands 100- årsjubilerarande av sin självständighet medverkade kören med bl a finska sånger på Malmö museum i samband med en finsk utställning. Under året genomförde kören en inspelning av Sibelius Finlandia på finska. Via en länk på vår hemsida, som leder till Youtube, kan man lyssna till inspelningen (klicka här). 2018-08-26 Uti det blå Jubileumsresa, sillalunch i Fyledalen - guidning på Yangtorp - kaffe på Kronovalls slott - Järnvägsresa Brösarp - St Olof - jubileumsfirande med skumpa vid Snogeholmsjöns rastplats - middag på Tolånga 17 i Sjöbo. 2018-09-01 bytte vi övningslokal från Skogshill till Tyska kyrkan. 2018 blev Thomas Wallin körens nye körledare efter Sten Irenberger. 2019-04-09 Konsert på Malmö Stadsbibliotek. 2020-03 Coronapandemin utbröt, vilket innebar att all sångverksamhet blev inställd under hela året. 2020 Årets mini Uti det blå genomfördes i Käglinge rekreationsområde med en rostbiffslandgång på 2 x 1.3 m. 2021-09-01 blev det en Uti det blå resa med 81 st. Sillunchen på N Mellbys rastplats, guidning Tykarpsgrottan i Ignaberga, kaffe på Flädergården i Vinslöv, guidning på Gratia Dei, vinstopp i Karnas backe i Hörby, middag på Elsiefarm. 2021-09-02 F o m detta datum blev Jan Ek vår nye körledare. 2021-11-27 hölls först julkonsert i Tyska kyrkan och därefter i Limhamns kyrka. I Limhamns kyrka bidrog paret Nils-Erik och Karin Berg med violin och cello och vår tidigare körledare, Thomas Wallin, ackompanjerade på orgel och piano. Efter julkonserten i Limhamns kyrka, samlades vi tillsammans med våra resp och passiva och stödjande medlemmar på restaurang Chilla & P och avnjöt en gemensam god middag. 2022-03-31 genomfördes årsmötet i Tyska kyrkans möteslokal. Ordförande Alf Andersson Adjungerad, hedersordförande Vice ordförande Alf Christensson Kassör Bengt Zandihn Sekreterare Rikard Sörensson Ledamot Lennart Nord Ledamot/v kassör Tommy Roth Ledamot/v sekr. Leif Kruse Dirigent Jan Ek 2022 på våren hade den värsta pandemin försvunnit och körverksamheten kunde sätta igång vilket gjorde att vi kunde sjunga in våren som vanligt. Bussresan Uti det blå blev inställd p g a dålig uppslutning eftersom den inte var hemlig. 2022-11-26 hade vi julkonsert i Tyska kyrkan och därefter i Limhamns kyrka. I Limhamns kyrka medverkade paret Nils-Erik Berg och Karin Sandén Berg med violin och cello. Maria Wallin ackompanjerade på orgel och piano. Gästsolisten Elinor Fryklund förgyllde konserten med sin fantastiska röst liksom Tord Paulander från W6-kören. 2022-11-30 blev det framträdande på Kummingården i Oxie. 2022-12-08 sjöng vi i Stadionkyrkan i samband med Brf Järvens årsmöte. 2023-03-09 hölls årsmöte som vanligt på Klubblokalen där alla blev omvalda. Största delen av MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP verkar också som sångkör i Ordenssällskapets W:6 Malmöloge, och under namnet W:6-Kören, vilket medför många intressanta framträdanden i såväl sakrala som profana sammanhang. MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP har sedan bildandet 1908 tillhört Skånska Sångarförbundet. Flera av våra sångarbröder har haft förtroendeuppdrag i förbundet. På senare år kan nämnas Curt Svensson, kassör under åren 1976-1997, Bengt Larsson, sekreterare 1976-1998, Börje Hansson, sekreterare 1993-2008, Crister Jonsson, kassör 2012-2016 samt Alf Christensson, sekreterare 2013-2016. 2023-03-21 Alf C
Kören på 1970-talet (klicka på bilden)
Kören inför USA-resan 1981 (klicka på bilden)
Körrepetition inför 90 års jubileums- konsert i Landstingssalen på Malmö Rådhus 1998 (klicka på bilden)